Over de auteur

Fred BarkhuisFred Barkhuis schrijft syllabi en boeken over employee bene- fits (arbeids- voorwaarden) voor mbo- en hbo-opleidingen. Hij heeft vele jaren gewerkt als bedrijfspsycholoog en daarna als personeelsfunctionaris en hoofd P&O in diverse (profit)bedrijven. Later specialiseerde hij zich in het maken en invoeren van cafetariasystemen. Bovendien verricht hij regelmatig onderzoek naar personele kosten. Een opdrachtgever die zijn werk circa tien jaar geleden zag, zei: "Als je arbeidsvoorwaarden kunt berekenen, dan kun je er ook over schrijven". Dit was de aanzet tot het schrijven van syllabi en boeken over employee benefits. Diverse opleidingen op mbo- en hbo-niveau maken hier gebruik van. Als docent verzorgde hij met plezier kadercursussen bij bedrijven en opleidingen voor mbo- en hbo-scholen.

 

Over het boek

Handboek personeelswerk behandelt alle onderwerpen die de personeelsfunctionaris moet kennen en toepassen om zijn functie goed te kunnen uitoefenen. De nadruk ligt op het uitvoeren van de functie: het controleren, administreren, begeleiden en voorlichten van werknemers over alledaagse zaken, arbeidsvoorwaarden maar ook over eventuele wettelijke veranderingen waarmee hij mogelijk te maken krijgt.

 

Na een algemeen deel volgt het boek de levensloop van de mens. Van instroom (werving en selectie, aanstelling, introductie), naar doorstroom (beloning, recht op verlof, ontwikkeling, loopbaan) en uitstroom (ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid). Actuele informatie wordt op een website bijgehouden, waarop ook een docentenhandleiding beschikbaar is.

 

Handboek personeelswerk is geschreven voor studenten richting arbeidsvoorziening en personeelswerk (AP) en sociale zekerheid (SZ), personeelsfunctionarissen, MKB-directeuren en andere geïnteresseerden.
 

Bestellen?

Om dit boek te bestellen kunt onze webwinkel bezoeken.